HI NADUS: A Lazy Boy Who Neglects Schooling
HI NADUS
(A Song About A Very Lazy Boy Who Neglects Schooling)

E! Hi Nadus hanangkoe le puar riang kode
E! Hi Nadus temoriang o hemong ngo skola
Nadus ee.. Olea Nadus ee.. (2x)

E! Hi Nadus lako wie sale wae tea pake
E! Hi Nadus temo tea toe nganceng to’o gula
Nadus e.. Olea Nadus ee.. (2x)

Oo Nadus, Toe nganceng deming laing

HI NADUS - Ivan Nestorman

cebo riang kali baen nadus e..

Album: Embong
Dere + Syair: Ivan Nestorman + illo Jerr
Cako: Illo Jerr
Arransemen le: Ivan Nestorman
Bas le: Ical Sili
Perkusi le: Ake Fono
Drum le: John Keiff